הפרשת חלה

ערבי הפרשת חלה לכלות שרוצות פעילות לאחר המקווה כולל הפרשת חלה ופעילות לחברות ובנות המשפחה לכבוד הכלה