הנחיית קבוצות

פעילות קבוצתית ממוקדת מטרה לימי כיף, סדנאות השתלמויות ועוד